Είναι κοινά αποδεκτό πως στόχος κάθε καμπάνιας marketing επιχειρήσεων είναι να προβληθεί, να σημειώσει πωλήσεις και να επιτύχει υψηλή κατάταξη στις σελίδες αποτελεσμάτων της Google. Για να γίνει κάτι τέτοιο πραγματικότητα, οι παράγοντες που λαμβάνονται υπόψη και καθορίζουν την ποιότητα μιας ιστοσελίδας είναι πολλοί. Επομένως, ο σχεδιασμός μιας αποτελεσματικής στρατηγικής SEO θα πρέπει να στηρίζεται σε σημεία που μπορούν να κάνουν τη διαφορά.

SEO και Content Marketing
SEO

Η σημασία του content marketing

Ένας όρος στενά συνδεδεμένος με το SEO είναι το content marketing. Παρουσιάζουν ορισμένα κοινά στοιχεία αλλά έχουν και διαφορές που τα καθιστούν ευδιάκριτα. Επενδύοντας στο content marketing, οι επιχειρήσεις θέτουν τις βάσεις για ένα αποτελεσματικό πλάνο προώθησης και διαφήμισής τους. Για να έχει επιτυχία όμως αυτή η προσπάθεια, οφείλει να ακολουθεί τις βασικές αρχές του SEO. Επομένως,  μπορεί να επιτευχθεί ως ένα βαθμό βελτιστοποίηση μέσα από τη δημιουργία πρωτότυπου και ποιοτικού περιεχόμενου.

External links

Ένα άλλο καίριας σημασίας σημείο το οποίο θα συμβάλλει στη βελτιστοποίηση ενός site είναι τα links, και συγκεκριμένα τα εξωτερικά τα οποία επηρεάζουν την κατάταξη μιας ιστοσελίδας. Τα εξωτερικά links που κατευθύνουν το κοινό στην ιστοσελίδα σας αποτελούν κατά κάποιο τρόπο σύσταση και το γεγονός αυτό είναι πολύ θετικό για εσάς. Επομένως όσο περισσότερα, τόσο το καλύτερο. Για να έχει όμως αξία η ποσότητα, θα πρέπει να συμβαδίζει με την ποιότητα. Αυτό σημαίνει πως, εάν οι σύνδεσμοι που “δείχνουν” προς εσάς προέρχονται από αξιόπιστα και με μεγάλη επισκεψιμότητα sites, τότε η ιστοσελίδα σας αποκτά αυτόματα μεγαλύτερη σπουδαιότητα. Τέλος, το anchor text, οι λέξεις ή φράσεις που γίνονται links, είναι εξίσου σημαντικό για την κατάταξη του site σας. Όσο πιο σύντομα και σχετικά με το περιεχόμενο, τόσο είναι πιθανότερο να σας δει και η Google με άλλο μάτι.