Πίσω στο Τεχνικό Γραφείο – ΣΑΛΜΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ, Τοπογράφος Μηχανικός