Πίσω στο Epixilon – Νεοκλασικό Έπιπλο

Έπιπλο τηλεόρασης.

Έπιπλο τηλεόρασης. Δίπλα η πολυθρόνα.